PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI ĐỒNG
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 5 Phạm Thị Gương [HyperLink19]
2 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 8 Phạm Thị Gương [HyperLink19]
3 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 10 Phạm Thị Gương [HyperLink19]
4 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 12 Phạm Thị Gương [HyperLink19]
5 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 18 Phạm Thị Gương [HyperLink19]
6 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 19 Phạm Thị Gương [HyperLink19]
7 Bài soạn TV lớp 1 : TR - CH Phạm Thị Gương [HyperLink19]
8 Bài soạn TV lớp 1 : AN - AT Phạm Thị Gương [HyperLink19]
9 Bài soạn TV lớp 1 : UÔI - ƯƠI Phạm Thị Gương [HyperLink19]
10 Bài soạn TV lớp 1 : O - Ô Phạm Thị Gương [HyperLink19]
11 Bài soạn TV lớp 1 : T - U - Ư Phạm Thị Gương [HyperLink19]
12 TV tuần 22. Vần im,ip,op,op -1c Trương Thị Vỹ Lệ [HyperLink19]
13 Toán tuần 24- Trừ các số tròn chục - 1C Trương Thị Vỹ Lệ [HyperLink19]
14 Tiếng Việt tuần 24 - vần /eo/, /êu ( tiết 2)- 1C Trương Thị Vỹ Lệ [HyperLink19]
15 Toán. tuan 24. Luyện tập chung- 3d Vũ Thị Mỵ [HyperLink19]
16 TĐ tuan 24. Tiếng đàn- 3d Vũ Thị Mỵ [HyperLink19]
17 Luyện tập ( tr. 120)- tuần 24- 3d Vũ Thị Mỵ [HyperLink19]
18 Tuần 23. Nhà ảo thuật - 3d Vũ Thị Mỵ [HyperLink19]
19 Tuần 23. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - 3d Vũ Thị Mỵ [HyperLink19]
20 TLV tuan 22. noi, viet ve nguoi ld tri oc (3D) Vũ Thị Mỵ [HyperLink19]
12345