PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI ĐỒNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 đề kiểm tra lớp 4 cuối năm 15-16- mỵ Vũ Thị Mỵ [HyperLink19]
2 bài tập tuần lớp 3- kì 2 - mỵ Vũ Thị Mỵ [HyperLink19]
3 bài tập toán lớp 3- dạng toán thêm bớt một chữ số Vũ Thị Mỵ [HyperLink19]
4 bài tập nghỉ dịch mỵ 3D LẦN 3 Vũ Thị Mỵ [HyperLink19]
5 bài tập nghỉ dịch mỵ 3D LẦN 1 Vũ Thị Mỵ [HyperLink19]
6 bài tập nghỉ dịch mỵ 3D LẦN 2 Vũ Thị Mỵ [HyperLink19]
7 Bài tập nghỉ dịch lần 5 ( lớp 5) Phạm Thị Gương [HyperLink19]
8 Bài tập nghỉ dịch lần 4 ( lớp 5) Phạm Thị Gương [HyperLink19]
9 Bài tập nghỉ dịch lần 3 ( lớp 5) Phạm Thị Gương [HyperLink19]
10 Bài tập nghỉ dịch lần 2 ( lớp 5) Phạm Thị Gương [HyperLink19]
11 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 03/2013 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
12 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 01/2013 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
13 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 12/2012 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
14 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 11/2012 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
15 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 3 cấp trường - lần 2 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
16 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 3 cấp trường - lần 1 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
17 Đề thi giáo viên giỏi cấp trường chào mừng ngày 08/3 - 26-3 năm học 2012 - 2013 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]