PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI ĐỒNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Đoàn Quốc Huy
   Sinh ngày: 15/01/2003  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Nghĩa Dũng - Đại Đồng - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     Giải nhất Olimpic cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Phạm Quý Ngọc
   Sinh ngày: 06/12/2003  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Nghĩa Dũng - Đại Đồng - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba Olimpic cấp huyện, giải khuyến khích cấp tỉnh
   Năm học: 2013 - 2014