PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI ĐỒNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-01422 Giáo dục thể chất 1 : Cùng học để phát triển năng lực Hồ Đắc Sơn Sách Nghiệp vụ Trong kho
SNV-01421 Giáo dục thể chất 1 : Cùng học để phát triển năng lực Hồ Đắc Sơn Sách Nghiệp vụ Trong kho
SNV-01420 Giáo dục thể chất 1 : Cùng học để phát triển năng lực Hồ Đắc Sơn Sách Nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01419 Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm 1bBùi Ngọc DiệpSách Nghiệp vụ Trong kho
SNV-01418 Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm 1bBùi Ngọc DiệpSách Nghiệp vụ Trong kho
SNV-01417 Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm 1bBùi Ngọc DiệpSách Nghiệp vụ Trong kho
SNV-01416 Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm 1bBùi Ngọc DiệpSách Nghiệp vụ Trong kho
SNV-01415 Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm 1bBùi Ngọc DiệpSách Nghiệp vụ Trong kho
SNV-01414 Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm 1bBùi Ngọc DiệpSách Nghiệp vụ Trong kho
SNV-01413 Tự nhiên và xã hội 1Nguyễn Hữu Đĩnh Sách Nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01412 Tự nhiên và xã hội 1Nguyễn Hữu Đĩnh Sách Nghiệp vụ Trong kho
SNV-01411 Tự nhiên và xã hội 1Nguyễn Hữu Đĩnh Sách Nghiệp vụ Trong kho
SNV-01410 Tự nhiên và xã hội 1Nguyễn Hữu Đĩnh Sách Nghiệp vụ Trong kho
SNV-01409 Tự nhiên và xã hội 1Nguyễn Hữu Đĩnh Sách Nghiệp vụ Trong kho
SNV-01408 Tự nhiên và xã hội 1Nguyễn Hữu Đĩnh Sách Nghiệp vụ Trong kho
12345678910...