PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI ĐỒNG
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt2ANguyễn Thị Khương
2Tiếng Việt2BChu Thị Ngoãn
3Tiếng Việt2CNguyễn Thị Khương
4Tiếng Việt2DPhạm Thị Dung